Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

 1. Przedmiotem usługi jest realizacja zamówienia ze sklepu IKEA poprzez jego skompletowanie, zakup oraz dostawę.

 2. Usługę świadczy firma NETPUNKT Katarzyna Wawrowska NIP: 5981543606, dalej Usługodawca.

 3. Zamówienia składać można poprzez stronę www.meble-ikea.pl, przez facebook’a lub mailowo wysyłając listę zakupów na adres: biuro@meble-ikea.pl

 4. Zakupy robimy w każdy wtorek, dostawa do klienta uzgadniana jest indywidualnie.

 5. Po przesłaniu listy zakupów robimy wycenę. Zamówienie jest uważane za przyjęte do realizacji w momencie zaakceptowania wyceny przez klienta. Akceptacja jest warunkiem koniecznym.

 6. Klient zobowiązuje się być dostępny pod wskazanym w zamówieniu adresem oraz numerem telefonu w dniu realizacji usługi, w godzinach wcześniej ustalonych z Usługodawcą.

 7. Płatność za usługę oraz zakupione produkty odbywa się w momencie dostarczenia towaru do klienta.

 8. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 9. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich paczek w momencie dostawy.

 10. Z chwilą dostarczenia towaru, dokonania płatności za usługę i zakupy oraz odbioru paragonu (bądź faktury) na klienta przechodzi prawo własności produktów i wszelkie ryzyka z nim związane.

 11. O brakach magazynowych w sklepie IKEA klient zostaje powiadomiony telefonicznie.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi z przyczyn od niego niezależnych.

 13. Dostarczany towar wydawany jest ,,z samochodu”, chyba że klient zdecyduje się na dodatkowo odpłatną usługę wnoszenia produktów do domu.

 14. O decyzji dotyczącej skorzystania z usługi wskazanej w pkt. 13 należy powiadomić usługodawcę najpóźniej w przeddzień przewidywanej dostawy.

 15. Ceny usług dodatkowych tj. wniesienia oraz montażu ustalane są indywidualnie.

 16. Cena usługi polegającej na realizacji zamówienia kuchni ustalana jest indywidualnie. Mają na nią wpływ czynniki takie jak: rozmiar, waga, skorzystanie z możliwości dokonania pomiarów/wykonania projektu/wniesienia/ montażu/ ustawienia mebli.

 17. Wszystkie towary dostarczane przez Usługodawcę posiadają gwarancję producenta.

 18. Istnieje możliwość zwrotu bądź reklamacji towaru za pośrednictwem Usługodawcy. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dowodu zakupu np. paragonu. Usługodawca wypłaca pieniądze za zwracany towar w chwili jego odbioru od klienta.

 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę zwrotu bądź reklamacji przez sklep IKEA. Odmowa przyjęcia zwrotu/ reklamacji skutkuje dostarczeniem zakupu na adres klienta, który ma obowiązek zwrócić Usługodawcy jego cenę.

 20. Działalność usługowa świadczona przez naszą firmę nie jest w żaden sposób gospodarczo powiązana z siecią sklepów IKEA. Nazwa ,,IKEA” stanowi wyłączną własność IKEA i została użyta wyłącznie do celów informacyjnych.